Skip to content

ทีมของเรา

วี อาร์ เซ็นเตอร์

พนักงานขับรถของเรา ได้รับการดูแลและบริหารจัดการโดยทีมปฏิบัติการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงทีมพนักงานขับรถทดแทน (Registered Standby- RS) ที่พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง