Skip to content

บริการของเรา

บริการพนักงานขับรถ

บริการพนักงานขับรถ VR Center บริการจัดหาพนักงานขับรถตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เราให้บริการพนักงานขับรถผู้บริหาร ชาวต่างชาติ และ งานขับรถผู้บริหารชาวไทย และยังมีบริการจัดหาพนักงานขับรถแบบอื่นๆ สามารถปรับให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า (ภายใต้ข้อตกลง)

พนักงานขับรถผู้บริหาร (Driver for Executive)

 • เราให้บริการจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหารประจำ สำหรับผู้บริหารคนญี่ปุ่นและผู้บริหารต่างชาติ
 • บริการพนักงานขับรถประจำรถส่วนกลางบริษัท หรือรับส่งพนักงาน
 • บริการพนักงานคนขับรถผู้บริหารหญิง
 • นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดหาพนักงานขับรถบ้านตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

พนักงานขับรถผู้บริหารหญิง

เรามีพนักงานขับรถหญิงที่มีทักษะและประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ วี อาร์ เซ็นเตอร์ เราเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย ความสะดวกสบาย นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้คัดเลือกทีมคนขับรถผู้บริหารหญิงที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ซึ่งมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นเพื่อให้บริการชั้นยอดแก่ลูกค้าที่เคารพนับถือของเรา

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ

VR Center เราเข้าใจถึงความสำคัญของการให้บริการพนักงานขับรถผู้บริหารที่เชื่อถือได้และเป็นมืออาชีพสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น เราเชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานขับรถมืออาชีพที่มีทักษะการขับรถที่ยอดเยี่ยม มีมารยาทที่ดี และมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี วัฒนธรรมที่ซับซ้อน และความตรงต่อเวลาของญี่ปุ่นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารระดับนานาชาติ พนักงานขับรถของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและมารยาทของชาวญี่ปุ่น ความตรงต่อเวลา จึงมั่นใจได้ว่าการติดต่อทางธุรกิจและการเดินทางส่วนตัวของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่น

พนักงานขับรถบ้าน (Private User)

VR Center เรามีบริการพนักงานขับรถบ้าน (Private user) ที่มีประสบการณ์การขับรถอย่างมืออาชีพ เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และความสะดวกสบายของคุณเป็นอันดับแรก เราสามารถคัดสรรคนขับรถให้ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะต้องเดินทางไปประชุมทางธุรกิจ งานสังคม พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ไปสนามบิน พนักงานขับรถของเราจะคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

กระบวนการคัดสรรพนักงานขับรถ VR Center

เราให้ความสำคัญในกระบวนการคัดสรรพนักงานขับรถผู้บริหาร เพื่อให้ได้คนขับรถที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ในทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  เรามีกระบวนการคัดสรรพนักงานขับรถที่เข้มงวด และได้มาตรฐาน  ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า พนักงานขับรถที่เราจัดสรรให้ลูกค้า จะต้องผ่านกระบวนการคัดสรรดังนี้
 • Examination

เป็นการทดสอบที่ครอบคลุมทั้งเรื่องประสบการณ์ด้านการบริการขับรถ การให้บริการ และความสามารถพิเศษ ไหวพริบปฏิภาณ รวมถึงทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 • Knowledge of routing

เป็นการทดสอบความเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทาง และสถานที่สำคัญ เช่น เส้นทางในย่านธุรกิจและการค้าต่างๆ สถานที่ราชการ นิคมอุสาหกรรม BOI ต่างๆ รวมถึงร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม โดยจะเป็นการทดสอบทั้งข้อเขียน และการสัมภาษณ์

 • Language capability

การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษา  (ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่และภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนน้อย) โดยจะทดสอบทั้งข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ที่ครอบคลุมทั้งผู้สมัครที่พูด อ่าน เขียนได้ เป็นแต่ละระดับ และรวมถึงผู้สมัครที่ พูดได้แต่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้

 • Attitude test

เป็นการทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ และระบบความคิด เพื่อประเมิน สภาวะจิตใจก่อนการปฏิบัติงาน

 • Psychological Screening Test

เป็นแบบสอบถามเพื่อให้เห็นถึงสภาวะที่พร้อมทำงานทั้งร่างกายและจิตใจ โดยคำถามแนะนำโดยนักจิตวิทยา

 • Test drive

การทดสอบการขับขี่ก่อนเข้าทำงาน จะมี check list โดยละเอียด ในหัวข้อการขับขี่ปลอดภัย การปฏิบัติตามกฏจราจร การตัดสินใจเมื่อการขับขี่มีอุปสรรค ภาวะทางอารมณ์ขณะขับรถ มารยาทบนท้องถนน รวมถึงมารยาทในการขับขี่เมื่อมีผู้โดยสาร

 • Health check, Eye check

การส่งพนักงานให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการใบรับรองจากแพทย์ บริษัทฯจะส่งพนักงานไปตรวจสุขภาพทั่วไป และสายตา ก่อนเข้างาน เพื่อความสบายใจของผู้ใช้บริการเรื่องความพร้อมของสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ของพนักงาน

 • History check, Reference check

บริษัทฯ มีขั้นตอนในการเช็คประวัติพนักงาน ในหลายแหล่งข้อมูล เช่น ประวัติการทำงานที่ผ่านมา ใบรับรองการทำงาน จากผู้ใกล้ชิดหรือญาติ ตลอดจนเพื่อนพนักงานด้วยกัน

 • Criminal Background Check

บริษัทฯ มีการตรวจประวัติอาชญากรรม ของพนักงานทุกคนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนส่งไปให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สนใจใช้บริการพนักงานขับรถ กรุณาคลิก หรือสแกน คิว อาร์ โค้ด ด้านล่าง 

Employment Management Service

ให้บริการ บริหารจัดการการจัดจ้าง (ไม่จำกัดว่าเป็นคนขับเท่านั้น) โดยให้บริการบริหารจัดการตามโจทย์ หรือโครงสร้างที่ได้รับ

Head Hunt Service

 ให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ขับรถตามคุณสมบัติที่ผู้ใช้บริการต้องการ เพื่อเป็นพนักงานประจำและบริหารจัดการภายใต้การจัดจ้างของบริษัทผู้ใช้บริการ โดยสิทธิ์ สวัสดิการผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

Payroll Service

Additional Service

Payrolling Service รับให้บริการทำบัญชีเงินเดือนให้กับพนักงาน ป้อนข้อมูลในระบบและทำจ่ายให้กับพนักงานตามข้อมูล รายชื่อที่ได้รับ

สนใจใช้บริการพนักงานขับรถ กรุณาคลิก หรือสแกน คิว อาร์ โค้ด ด้านล่าง 

ภาพกิจกรรมบริษัท

ทำไมต้องเรา ?

ทำไมต้องใช้บริการ วี อาร์ เซ็นเตอร์