Skip to content

วิธีการใช้งาน Google Map และ Line เบื้องต้น สำหรับคนขับรถ

การใช้งาน Google Map และ Line

วิดีโอ สอนใช้ Google Map และ Line

สำหรับคนขับรถผู้บริหาร Google Maps และ LINE ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

Google Maps

นำทาง: ช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา หลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่ติดขัด
ค้นหาข้อมูล: ค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลติดต่อ รีวิว
วางแผนการเดินทาง: วางแผนการเดินทางล่วงหน้า กำหนดจุดแวะพัก คำนวณระยะเวลาและระยะทาง
อัปเดตสภาพการจราจร: ติดตามสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนอุบัติเหตุ การก่อสร้าง เส้นทางที่ปิด
แบ่งปันตำแหน่ง: แบ่งปันตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันกับผู้บริหารหรือผู้อื่น ช่วยให้ผู้บริหารติดตามสถานที่และคาดการณ์เวลาการมาถึงได้แม่นยำ
บันทึกเส้นทางที่ใช้บ่อย: บันทึกเส้นทางที่ใช้บ่อย ช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหาเส้นทางใหม่อีกครั้ง

LINE

สื่อสาร: ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร รับคำสั่งงาน รายงานสถานะ ตอบคำถาม
ประสานงาน: ประสานงานกับทีมงาน นัดหมาย แจ้งเตือน ส่งไฟล์เอกสาร
แชร์ข้อมูล: แชร์ข้อมูลต่างๆ เช่น แผนที่ รูปภาพ เอกสาร
แจ้งเตือนฉุกเฉิน: แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ
สร้างกลุ่ม: สร้างกลุ่มสำหรับการสื่อสารภายในทีม แบ่งปันข้อมูล ประสานงานงาน

สรุปแล้วว่า Google Maps และ LINE  ช่วยให้คนขับรถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา แถมยังเพิ่มความปลอดภัย และสร้างความสะดวกสบายในการทำงาน

อยากสมัครขับรถกับเรา
ลงทะเบียน : https://forms.office.com/r/RYNdyw0WFt
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้า 02-672-3200

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz