Skip to content

หน้าที่ความรับผิดชอบ และมารยาท ของคนขับรถผู้บริหาร มีอะไรบ้าง

ความรับผิดชอบและมารยาทของคนขับรถผู้บริหาร

รวมเคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพของคนขับรถผู้บริหาร

คนขับรถผู้บริหาร หรือขับรถนาย มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในยุคสมัยนี้ โดยให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกกับผู้บริหารในการเดินทางและทำงาน การทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ แสดงมารยาทดี พร้อมทั้งมีทักษะที่จำเป็น จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณจะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ คนขับรถผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบมี 4 อย่างดังนี้
1. การขับรถ คนขับรถผู้บริหารต้องมีความสามารถในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย รู้จักกฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้บริหารเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
2. ดูแลรักษารถ คนขับรถผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลรักษารถให้สภาพดี ตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น แจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติ หรือถึงรอบการบำรุงรักษา
3. ดูแลผู้บริหาร คนขับรถผู้บริหารต้องดูแลผู้บริหารในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย หรือการดูแลความสะดวกสบาย
4. วางแผนการเดินทาง คนขับรถผู้บริหารต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงการตรวจสอบสภาพถนน การจราจร และสภาพอากาศ

การวางตัวมารยาทในการทำงาน

มารยาทในการทำงาน
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
– แต่งกายสุภาพ สะอาด ไม่มีกลิ่นตัวหรือกลิ่นบุหรี่ (ถ้าไม่สูบบุหรี่คุณจะมีโอกาสได้งานมากขึ้นอีกด้วย)
– ดูแลทรงผมและการแต่งกายให้เหมาะสม

2. พูดด้วยความสุภาพ
– พูดจาสุภาพ เฉียบขาด ชัดเจน ฟังเสียงชัด
– หลีกเลี่ยงการพูดจาเสียดสีหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น
– ใช้คำพูดที่สุภาพและเคารพ

3. รักษาความลับ
– รักษาความลับของผู้บริหาร ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องส่วนตัวของผู้บริหารให้ผู้อื่นทราบ
– ต้องมีความซื่อสัตย์

4. ตรงต่อเวลา
– ไปรับผู้บริหารตามเวลาที่นัดหมาย (ถ้าไปตรงเวลาไม่ได้ก็ไปก่อนเวลา)
– แจ้งผู้บริหารล่วงหน้าหากมีเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไปรับช้า

5. อ่อนน้อมและเคารพผู้บริหาร
– เคารพผู้บริหาร ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำอย่างสุภาพ
– ให้ความสำคัญกับความต้องการและความสะดวกสบายของผู้บริหาร

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ความมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และต้องดูแลสุภาพของตนเองด้วย หากได้ขับรถให้ผู้บริหารที่เป็นกันเอง ควรต้องยิ่งอ่อนน้อมให้มากขึ้น ปฏิบัติตนให้เป็นมืออาชีพในการพูดคุย เคารพ ลูกน้องและผู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีน้ำใจช่วยเหลือ ช่วยถือของเพียงเล็กๆน้อยๆ สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารได้อย่างไม่รู้ลืม
การเป็นคนขับรถผู้บริหารที่ดีนั้นต้องอาศัยมากกว่าแค่การขับขี่รถอย่างปลอดภัย แต่ต้องมีความรับผิดชอบ มารยาท และทักษะที่จำเป็น การปฏิบัติตามคำแนะนำในบทความนี้ จะช่วยให้คุณเป็นคนขับรถผู้บริหารที่มืออาชีพ บริการให้กับผู้บริหารได้อย่างประทับใจ และสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริหาร ร่วมถึงสายอาชีพคนขับรถนี้ได้อย่างยั่งยืน

เคล็ดลับ 
– หากคุณฝึกภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้ก็จะยิ่งส่งผลให้คุณหางานขับรถให้ผู้บริหารได้ง่ายขึ้น
– ใช้เครื่องมือนำทาง และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามสถานการณ์ได้
– ไม่นำรถของผู้บริหารมาขับส่วนตัวโดยเด็ดขาด

สนใจใช้บริการคนขับรถผู้บริหาร

โทร : 081-559-9808
Line : @vrcenter
ดูบริการเพิ่มเติม : บริการของเรา

สนใจสมัครงาน ขับรถ

วิธีการสมัคร
ลงทะเบียน https://forms.office.com/r/RYNdyw0WFt
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-672-3200

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz