Skip to content

การส่งคนขับรถไปอบรมมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร?

ส่งคนขับรถไปอบรม

อบรมพนักงานขับรถ มีประโยชน์มากกว่าที่คิด !!

การส่งพนักงานขับรถเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสม นำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อองค์กร ดังนี้

ขับขี่ปลอดภัย

1. ด้านความปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุ: การอบรมช่วยให้พนักงานขับรถพัฒนาทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย เช่น การขับขี่เชิงป้องกัน การใช้อุปกรณ์นิรภัย การตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน การขับขี่บนถนนเปียก หรือในสภาพอากาศเลวร้าย ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักงาน ผู้โดยสาร และภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม

ลดค่าใช้จ่าย: อุบัติเหตุทางรถยนต์มักสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน การอบรมพนักงานขับรถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลดีต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมรถ การรักษาพยาบาล และค่าชดเชยความเสียหาย

สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร: พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมมาแล้ว จะมีความมั่นใจและทักษะการขับขี่ที่ดี สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร

ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

2. ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ตรงต่อเวลา: การอบรมช่วยให้พนักงานขับรถเรียนรู้วิธีการวางแผนเส้นทาง เลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสม และจัดการกับสภาพการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางตรงต่อเวลา

ประหยัดน้ำมัน: การอบรมช่วยให้พนักงานขับรถเรียนรู้เทคนิคการขับขี่ที่ประหยัดน้ำมัน เช่น การรักษาระดับความเร็วคงที่ การเบรกและเร่งอย่างนิ่มนวล การปิดเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ ส่งผลดีต่อค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน

ดูแลรักษารถยนต์: การอบรมช่วยให้พนักงานขับรถเรียนรู้วิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น เช่น การตรวจเช็คลมยาง การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ส่งผลต่อการยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร

3. ด้านภาพลักษณ์องค์กร

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี: พนักงานขับรถเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กร การอบรมพนักงานขับรถช่วยให้พวกเขามีบุคลิกภาพที่ดี ทักษะการบริการลูกค้าที่ดี และความประทับใจที่ดีต่อผู้ใช้บริการ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม

สร้างความน่าเชื่อถือ: องค์กรที่ส่งพนักงานขับรถเข้ารับการอบรม แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในความปลอดภัยและคุณภาพของบริการ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

ตัวอย่างหัวข้อการอบรมสำหรับพนักงานขับรถ
– การใช้อุปกรณ์นิรภัย
– การขับขี่เชิงป้องกัน
– การตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน
– การขับขี่บนถนนเปียกหรือสภาพอากาศเลวร้าย
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
– ทักษะการบริการลูกค้า
– การใช้งานระบบนำทาง
– การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
– กฎหมายจราจร
– การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการอบรมพนักงานขับรถ
– อุบัติเหตุทางรถยนต์ลดลง
– ค่าใช้จ่ายด้านอุบัติเหตุและค่าซ่อมแซมรถลดลง
– ผู้โดยสารมีความพึงพอใจกับบริการ
– พนักงานขับรถมีทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น
– ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้น

การอบรมพนักงานขับรถ

การลงทุนในการอบรมพนักงานขับรถนั้นคุ้มค่า เพราะว่าจะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แถมยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร การอบรมบางหน่วยงานจัดขึ้นฟรีด้วย ซึ่งสามารถส่งพนักงานขับรถไปอบรมได้ เพียงใช้เวลาไม่นานคุณจะได้พนักงานขับรถที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน
องค์กรควรพิจารณาส่งพนักงานขับรถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และทัศนคติ ให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหาร

สนใจใช้บริการคนขับรถของเราที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
โทร : 081-559-9808
Line : @vrcenter
ดูบริการเพิ่มเติม : บริการของเรา

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz