Skip to content

คนขับรถยนต์ส่วนกลางหรือขับรถผู้บริหาร มีความเสี่ยงอะไรบ้าง?

คนขับรถยนต์ส่วนกลางหรือขับรถผู้บริหาร

ไม่ว่าจะขับรถส่วนกลาง หรือ ขับรถผู้บริหาร ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน

อาชีพคนขับรถยนต์ส่วนกลางและคนขับรถผู้บริหาร ต่างมีความเสี่ยงและความท้าทายที่แตกต่างกันไป คนขับรถยนต์ส่วนกลาง มักต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ ความสัมพันธ์ และกฎหมาย คนขับรถผู้บริหาร นอกจากจะเผชิญกับความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกับคนขับรถยนต์ส่วนกลางแล้ว ยังมีความเสี่ยงด้านความลับ ความสัมพันธ์ และจริยธรรมเพิ่มเติมอีกด้วย

คนขับรถยนต์ส่วนกลาง

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย:เสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางรถยนต์ เนื่องจากต้องขับขี่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เผชิญกับสภาพการจราจรที่หนาแน่น และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกาย โดยเฉพาะหากต้องขับรถในเวลากลางคืน หรือไปยังพื้นที่เปลี่ยว
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ:เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการนั่งเป็นเวลานาน เช่น โรคกระดูกทับเส้น โรคอ้วน โรคหัวใจเสี่ยงต่อความเครียดจากสภาพการจราจรที่ติดขัด และมลภาวะทางอากาศ
ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์:เสี่ยงต่อปัญหาความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้โดยสารเสี่ยงต่อการถูกตำหนิหรือลงโทษหากเกิดปัญหาในการทำงาน เช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือการบริการที่ไม่ประทับใจแก่ผู้โดยสาร
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย:เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และมีความประมาทเสี่ยงต่อการถูกปรับ หรือถูกจับกุมหากฝ่าฝืนกฎจราจร

คนขับรถผู้บริหาร

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย:เสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางรถยนต์ เนื่องจากต้องขับขี่ด้วยความเร็วสูง และอาจถูกกดดันให้รีบไปส่งผู้บริหารเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย โดยเฉพาะหากต้องขับรถไปยังพื้นที่เสี่ยง
ความเสี่ยงด้านความลับ:เสี่ยงต่อการเข้าถึงข้อมูลลับของผู้บริหาร เช่น ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนตัวเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูล หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดความเสี่ยงด้าน
ความสัมพันธ์:
เสี่ยงต่อปัญหาความสัมพันธ์กับผู้บริหารเสี่ยงต่อการถูกตำหนิหรือลงโทษหากเกิดปัญหาในการทำงาน เช่น มาไม่ตรงเวลา หรือบริการไม่ประทับใจ
ความเสี่ยงด้านจริยธรรม:เสี่ยงต่อการถูกกดดันให้กระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมเสี่ยงต่อการถูกเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นๆ

นอกจากความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คนขับรถทั้งสองประเภทในองค์กรควรมีระบบการคัดเลือกพนักงานขับรถที่มีประสิทธิภาพ จัดอบรมพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ ดูแลสวัสดิการและสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานขับรถ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงมีระบบติดตามและประเมินผลการทำงาน
การเป็นคนขับรถยนต์ส่วนกลางหรือคนขับรถผู้บริหาร มีความเสี่ยงหลายประการ องค์กรและพนักงานขับรถควรตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้ และหาวิธีป้องกันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

สนใจใช้บริการคนขับรถของเราที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
โทร : 081-559-9808
Line : @vrcenter
ดูบริการเพิ่มเติม : บริการของเรา

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz