Skip to content

ความแตกต่างระหว่างพนักงานขับรถ(chauffeur) และ พนักงานขับรถส่วนตัว (private chauffeur)

คนขับรถ

ปัจจุบันมีบริการอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการรถรับ-ส่งหรือบริการพนักงานขับรถ โดยเหตุผลหลักก็มาจากความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว ประหยัดเวลา และความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายความแตกต่างของพนักงานขับรถ(chauffeur) และ พนักงานขับรถส่วนตัว (private chauffeur) ที่ถึงแม้จะมีหน้าที่ “ขับรถ” เช่นกัน แต่ก็ไม่ได้มีหน้าที่และให้บริการเหมือนกันเสียทีเดียว ซึ่งทั้งสองจะมีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น เรามาดูกันเลย

พนักงานขับรถ หน้าที่และการให้บริการ

สำหรับพนักงานขับรถ แน่นอนว่าหน้าที่หลักย่อมต้องเป็นการขับรถอยู่แล้ว แต่นอกเหนือจากขับรถรับส่ง พนักงานขับรถยังมีหน้าที่ขับขี่รถยนต์ตามคำสั่งของผู้โดยสาร ดูแลความสะอาดของรถ ตรวจเช็กรถ และบำรุงรักษาตามระยะเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งพนักงานขับรถมักทำงานให้กับบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ อาทิ

  • พนักงานขับรถลิมูซีน ให้บริการรับส่งบุคคลสำคัญ มักแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี
  • พนักงานขับรถแท็กซี่ หรือ CABB ให้บริการรับส่งผู้โดยสารทั่วไป มักทำงานตามกะ
  • พนักงานขับรถบริษัท ให้บริการรับส่งพนักงานของบริษัท

พนักงานขับรถส่วนตัว หน้าที่และการให้บริการ

สำหรับพนักงานขับรถส่วนตัวก็มีหน้าที่หลักคือ “ขับรถ” เช่นกัน เพียงแต่จะเป็นการดูแลและขับรถยนต์ให้กับบุคคลเฉพาะ ให้บริการขับขี่รถยนต์ตามคำสั่งของบุคคลที่ว่าจ้าง ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของรถทั้งภายในและภายนอก เติมน้ำมันและดูแลรักษาตามกำหนด จัดการธุระเกี่ยวกับรถ เช่น ล้างรถ เติมน้ำมัน ตรวจเช็กสภาพรถยนต์อยู่เสมอ รวมไปถึงให้บริการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความแตกต่างระหว่างพนักงานขับรถ และ พนักงานขับรถส่วนตัว

นอกเหนือจากหน้าที่และการให้บริการที่กล่าวไปแล้วข้างต้น พนักงานขับรถ และพนักงานขับรถส่วนตัวยังมีความแตกต่างกันดังนี้

1.วัตถุประสงค์ในการให้บริการ

  • พนักงานขับรถ จะให้บริการรับส่งทั่วไป เน้นความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
  • พนักงานขับรถส่วนตัว จะให้บริการแบบส่วนตัว เน้นความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ความต้องการของผู้ใช้บริการ

  • พนักงานขับรถ ผู้ใช้บริการเพียงต้องการความสะดวก รวดเร็ว ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลา
  • พนักงานขับรถส่วนตัว นอกจากผู้ใช้บริการจะต้องการไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลายังต้องการความสะดวก สบาย personal touch ความยืดหยุ่น และเป็นส่วนตัวที่มากกว่า

3.สิ่งที่ต้องคำนึงถึง

  • พนักงานขับรถ ได้แก่ มารยาทและการบริการลูกค้า กฎจราจร เส้นทางและสถานที่ต่างๆ การดูแลรักษารถยนต์
  • พนักงานขับรถส่วนตัว ได้แก่ มารยาทและการบริการลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความรู้เกี่ยวกับสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ การรักษาความลับของบุคคลที่ว่าจ้าง

พนักงานขับรถ และพนักงานขับรถส่วนตัว เหมาะกับใครบ้าง

พนักงานขับรถ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง โดยไม่ได้ต้องการการบริการอื่นใดเพิ่มเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ลูกค้าสำคัญขององค์กร หรือผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการบริการที่มีความเป็นส่วนตัวสูง รักษาความลับได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ และอาจมีความต้องการเฉพาะด้านอื่น ๆ เป็นพิเศษ เช่น ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการจัดการเวลา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ดี หรือความรู้เฉพาะทางที่เหมาะสมกับองค์กรผู้ว่าจ้าง เป็นต้น

โดยสรุปแล้วหากต้องการบริการที่เหนือการการขับรถรับส่งทั่วไป การเลือกใช้บริการพนักงานขับรถส่วนตัวดูจะตอบโจททย์ความต้องการมากที่สุด สำหรับ VR Center บริษัทจัดหาพนักงานขับรถที่ไม่เพียงแต่ให้บริการจัดหาพนักงานขับรถสำหรับบริษัทและองค์กร แต่เรายังให้บริการจัดหาพนักงานขับรถส่วนตัวอีกด้วย ไม่ว่าคุณมีความต้องการแบบใด ที่ VR Center เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการทุกรูปแบบ  พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพแบบครบวงจร มั่นใจได้ว่าทุกท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุด 

สามารถติดต่อ VR Center ได้ที่

VR ALLIANCE COMPANY LIMITED 

บริษัท วี อาร์ อัลลายแอ็นซ์ จำกัด 

โทร. 081-559-9808

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz