Skip to content

ทำอย่างไรเมื่อบริษัทมีพนักงานขับรถประจำ

อีกหนึ่งหน้าที่ของพนักงานในบริษัทที่มีพนักงานขับรถประจำนั่นคือการจัดตารางเวลาขับรถของพนักงานแต่ละคนในแต่ละวันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ โดยไม่ละเลยเรื่องความปลอดภัยในการขับรถของพนักงานขับรถแต่ละคนด้วย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานขับรถแต่ละคนให้สอดคล้องกับเวลาการทำงานของผู้บริหารแต่ละท่านรวมไปถึงรถแต่ละคัน

และผลพวงจากการจัดสรรเวลาในการทำงานของพนักงานขับรถแต่ละคนที่อาจจะไม่รัดกุมดีพออาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์เวลาขับรถที่มากไปทำให้เหนื่อยล้าจนกระทบกับความสามารถในการขับขี่ หรือจัดเวลาได้น้อยไปส่งผลให้พนักงานขับรถมีเวลาว่างมากเกินไป ทำให้บริษัทบริหารค่าใช้จ่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

นี่ยังไม่นับรวมหากเกิดมีพนักงานขับรถไม่สามารถมาปฎิบัติงานได้ตามปกติ เช่นใช้สวัสดิการลาป่วยซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานสามารถลาป่วยได้ 30 วันต่อปีโดยยังได้รับค่าจ้าง ถึงแม้จะไม่ได้ใช้สิทธิทีเดียว 30 วัน แค่ 1-2 วันอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดสรรตารางเวลาทำงานของพนักงานใหม่ทั้งหมด

เมื่อพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนอกจากเงินเดือนของพนักงานขับรถแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเงินสมทบประกันสังคม เงินค่าประกันอุบัติเหตุ รวมถึงเงินสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรทั้งสิ้น

องค์กรของคุณไม่ต้องกังวลกับปัญหาเหล่านี้เพียงแค่เลือกใช้บริษัท outsource พนักงานขับรถที่เชื่อถือได้จะมีระบบจัดหาพนักงานขับรถทดแทนที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการและได้คุณภาพเพื่อลดภาระผู้ใช้บริการไม่ต้องสอนงานใหม่กับพนักงานคนใหม่เลย

คุณรู้จักบริษัท outsource คนขับรถแล้วหรือยัง

บริษัทที่ให้บริการงาน outsource ในการขับรถหรือบริษัทจัดหาพนักงานขับรถเป็นแนวคิดหนึ่งในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปและในปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเราพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทจะต้องบันทึกเป็นต้นทุน การที่มีบริษัทที่เชี่ยวชาญในการจัหาพนักงานขับรถ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการลดภาระที่เกี่ยวกับการเงิน สวัสดิการพนักงาน รวมถึงการจัดหาพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญและจัดการเวลาของพนักงานขับรถแต่ละคนได้เป็นอย่างมาก

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทจัดหาพนักงานที่ให้บริการพนักงานขับรถนี้เติบโตและประสบความสำเร็จ คือการที่ทำให้ลูกค้าสามารถมุ่งไปยังเป้าหมายของธุรกิจหลักได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องที่มีความสำคัญรองลงมา อย่างเช่น การจัดการพนักงานขับรถ การอบรม หรือการซ่อมบำรุงรถยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่อาจจะตามมากับการจ้างพนักงานขับรถประจำได้

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการและปรับปรุงบริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยระบบฐานข้อมูลพนักงานช่วยทำให้บริษัทที่ให้บริการพนักงานขับรถ outsource มีความพร้อมในการคัดสรรบุคคลกรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือและมีการตรวจสอบประวัติของคนขับรถเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในวิธีจัดการที่มีประสิทธิภาพคือ มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทที่ให้บริการจัดหาพนักงานขับรถซึ่งบริษัทเหล่านี้มีประสบการณ์และความพร้อมในเรื่องการจัดการคนและเวลาเป็นอย่างดี สามารถส่งบุคคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านในเรื่องเส้นทาง การใช้เทคโนโลยีในการนำทาง ทักษะในการสื่อสาร

อีกทั้งยังมีตัวช่วยด้านเทคโนโลยีด้วยการนำระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการทำงานทำให้บริษัท outsource คนขับรถ สามารถจัดตารางเวลาสำหรับคนขับแต่ละรายได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพลดเวลาการว่างงาน ในทางกลับกันจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวไม่ให้พนักงานขับรถแต่ละคนมีชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไป นอกจากนี้ยังส่งผลให้ลูกค้าองค์กรต่างๆ หมดกังวลในเรื่องคนขับรถไม่เพียงพอ

อย่างที่ VR Center เองเราใช้เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลที่สามารถคัดเลือกพนักงานขับรถที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เรายังใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีเพื่อจัดสรรพนักงานขับรถในเหตุการณ์เร่งด่วนเช่นคนขับรถประจำไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ VR Center สามารถส่งพนักงานขับรถคนใหม่ไปปฎิบัติงานแทนได้ทันทีโดยที่ลูกค้าไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงพนักงานใหม่แม้แต่น้อย

ดังนั้นแล้วจากความเชี่ยวชาญของ VR Center เรามั่นใจว่าสามารถเข้าไปสนับสนุนและลดภาระงานขององค์กรคุณได้อย่างแน่นอน ทำให้คุณสามารถใช้เวลาในการทำกิจกรรมงานอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ และเมื่อคุณเลือกใช้บริการจัดหาพนักงานขับรถของ VR Center แล้วคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงานลงไปได้อีกด้วย

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz