Skip to content

คุณสมบัติประจำตัวของพนักงานขับรถผู้บริหารมืออาชีพ ที่ผู้บริหารตามหา

นอกจากคุณสมบัติทั่วไปที่ควรมีของพนักงานขับรถเช่นขับรถดี นุ่มนวล ตรงต่อเวลาและขับขี่ปลอดภัยตลอดการเดินทางแล้วนั้น การเพิ่มเติมคุณสมบัติระดับมืออาชีพในด้านการเรียนรู้และใส่ใจถึงความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้ใช้บริการว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดบ้าง ยังควรมีความรู้ ความเข้าใจและศึกษาพฤติกรรมเฉพาะบุคคลเพื่อนำมาปรับใช้ในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วย

เนื่องจากในหลายๆ องค์กรผู้บริหารไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่คนไทย ในบางบริษัทอาจจะมีผู้บริหารที่เป็นเอเชียหรือยุโรป ซึ่งจะมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงมีความต้องการและความคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่แตกต่างกันไป

ดังนั้นพนักงานขับรถจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในแต่ละเชื้อชาติเพื่อพัฒนาการให้บริการได้ถูกใจ สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งหากทำได้ดีตรงความต้องการ เชื่อได้เลยว่ามุมมองของผู้บริหารทั้งชาวไทยและต่างชาติจะชื่นชมถึงทักษะความเชี่ยวชาญในสายอาชีพพนักงานขับรถว่ามีการเอาใจใส่ในการบริการ

เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะตอบโจทย์ทั้งผู้บริหารคนไทยและต่างชาติ

 • การสื่อสารสำคัญ การเลือกใช้ภาษาถึงแม้จะเป็นภาษาไทยควรจะเลือกใช้ระดับภาษาให้ถูกต้องโดยเน้นไปที่ภาษาทางการมากกว่าภาษาพูดทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น หากสามารถสื่อสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยได้จะสร้างความประทับให้เจ้าของภาษาได้มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อสารภาษาเดียวกับผู้ใช้บริการได้จะดีมาก
 • ความเชี่ยวชาญในเส้นทางในถนนทางหลักและทางลัดเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและถึงที่หมายได้ตรงเวลา
 • มีความเชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
 • ใช้เทคโนโลยี GPS เป็นผู้ช่วยใช้สำรวจเส้นทางเพื่อการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการเดินทาง

สิ่งสำคัญเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานขับรถสามารถให้บริการได้อย่างมืออาชีพไร้ที่ติ และผู้บริหารไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและไว้วางใจตลอดการเดินทางไปกับพนักงานขับรถตลอดเส้นทาง

บริการผู้บริหารทุกระดับ ประทับใจทุกการเดินทาง

โดยปกติแล้วผู้บริหารในแต่ละองค์กรมีลำดับในการปฎิบัติงานที่ต่างกันออกไป ในฐานะพนักงานขับรถผู้บริหารเราควรมีการเตรียมตัวในการบริการตามลำดับด้วยเช่นกัน ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าบริการเพียงเล็กน้อยไม่ต้องใส่มากสำหรับผู้บริหารระดับเริ่มต้น แต่ในบทความจะแนะนำว่า

 • ผู้บริหารระดับเริ่มต้น อาจจะต้องการเพียงพนักงานขับรถเพื่อไปรับ-ส่ง ช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง โดยไม่ยังไม่ต้องทำงาน ประชุม หรือพูดคุยเรื่องความลับในบริษัทมากนัก
 • ผู้บริหารระดับกลาง อาจจะเริ่มมีการคุยงานที่เป็นความลับภายในรถ อาจจะต้องมีการช่วยถือเอกสารหรือสถานที่ที่ต้องเดินทางไปอาจจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าผู้บริหารระดับเริ่มต้น
 • ผู้บริหารระดับสูงอาจจะต้องเดินทางมากกว่าผู้บริหารระดับกลาง มีการพบลูกค้าตามสถานที่สำคัญๆ ดังนั้นแล้วการแต่งกายของพนักงานขับรถผู้บริหารระดับสูงอาจจะเพิ่มความปรานีตมากกว่าปกติ รวมไปถึงการสนทนาระหว่างการเดินทางอาจได้ยินความลับของบริษัทพนักงานขับรถเองต้องเก็บความลับได้ไว้ให้ได้เหมือนกับที่ผู้บริหารไว้วางใจ มีการเตรียมงาน เตรียมเอกสาร รวมถึงวางแผนการเดินทางที่ต้องรัดกุมมากกว่าปกติ

นอกจากนี้แล้วพื้นฐานของพนักงานขับรถที่สามารถนำไปใช้ได้กับผู้บริหารทุกระดับนั่นคือ การแต่งกายที่เหมาะสม การขับรถที่ปลอดภัย ถึงที่หมายตรงเวลา

เวลาทุกนาทีมีค่าเสมอสำหรับผู้บริหาร ในฐานะที่ขับรถผู้บริหารเราสามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานภายในรถได้ง่ายๆ

 • ดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
 • ปรับเบาะเพื่อการนั่งที่สบายและมีพื้นที่ในการทำภารกิจ
 • เตรียมเอกสารไว้ในที่มองเห็นสะดวก หยิบใช้ได้ง่าย
 • สื่อสารเมื่อเหมาะสมไม่ใช่ไม่ทันสังเกตแล้วพูดแทรกเข้าไประหว่างใช้สมาธิ
 • ตัดสินใจอย่างฉับไวและมีเหตุผล เช่นต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
 • ขับขี่ปลอดภัยไม่เบรกกระชั้นชิด

เมื่อพูดถึงเรื่องของความรู้ ความเข้าใจในการบริการหรือสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละระดับต้องการ โดยเฉพาะการบริการสำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติ คุณสมบัติพื้นฐานและทักษะพิเศษที่คนขับรถผู้บริหารควรมี VR Center เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญนี้มาโดยตลอดนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าการทำงานของพนักงานขับรถของเราตอบสนองความต้องการของผู้บริหารของคุณได้อย่างแน่นอน

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz