Skip to content

คนขับรถกับทักษะ Assistant เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร ทำไมถึงควรมีในพนักงานขับรถผู้บริหาร

คนขับรถ ตำแหน่งที่ดูเหมือนจะมีหน้าที่เพียงนำพาผู้โดยสารไปสู่จุดหมายนี้ จริงๆ แล้วไม่ได้มีหน้าที่เพียงขับรถรับ-ส่งผู้โดยสารเท่านั้น สำหรับพนักงานขับรถผู้บริหารยังมีหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยของผู้บริหารอีกด้วย ทักษะ Assistant หรือทักษะผู้ช่วยจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานขับรถผู้บริหารในปัจจุบัน ซึ่งทักษะ Assistant นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1.ทักษะเฉพาะทาง

ทักษะเฉพาะทางเป็นทักษะที่คนขับรถทุกคนต้องมี เช่น ทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย ทักษะการใช้เส้นทาง ทักษะการช่วยเหลือผู้โดยสาร และทักษะการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้บริหารมักมีตารางงานและภาระความรับผิดชอบมากมาย

2.ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริการ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญไม่น้อย เนื่องจากคนขับรถต้องสื่อสารกับผู้โดยสาร โดยเฉพาะพนักงานขับรถที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้พนักงานขับรถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการหรือผู้บริหาร

ประโยชน์ของทักษะ Assistant สำหรับพนักงานขับรถผู้บริหาร

- ช่วยประหยัดเวลาสำหรับผู้บริหาร

เมื่อคนขับรถมีทักษะในการใช้เส้นทาง ย่อมเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ทำให้การบริการจัดการเวลาในการเดินทางมีประสิทธิภาพ และส่งผู้บริหารถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว

- ปกป้องความปลอดภัยของผู้โดยสาร

พนักงานขับรถที่มีทักษะการขับรถที่ดี สามารถช่วยดูแลด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับผู้บริหาร ช่วยให้ผู้บริหารเดินทางไปทำภารกิจได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

- ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร

พนักงานขับรถที่มีทักษะ Assistant มีความรู้และเข้าใจในภารกิจของผู้บริหาร สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารได้ ทำให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างเต็มที่หรือมีเวลาในการทำงานมากขึ้น

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานขับรถไม่เพียงแต่ต้องสื่อสารกับผู้บริหาร แต่อาจจะต้องสื่อสารกับพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรด้วย การมีทักษะ Assistant จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

- ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

พนักงานขับรถที่มีทักษะ Assistant ให้บริการอย่างมืออาชีพ จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีความใส่ใจดูแลผู้บริหารหรือให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือคู่ค้าเป็นอย่างดี

จุดเด่นการบริการพนักงานขับรถของ VR Center

VR center ให้บริการจัดหาพนักงานขับรถมืออาชีพ อาทิ พนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถบริษัท พนักงานขับรถส่วนตัว เป็นต้น ให้บริการจัดการตำแหน่งพนักงานขับรถอย่างครบวงจร  รวมไปถึงการให้บริการ GoAssist เป็นการให้บริการพนักงานขับรถที่มากกว่าบริการขับรถรับ-ส่งให้ถึงจุดหมาย สามารถตอบโจทย์ต้องการและกิจกรรมของผู้บริหารและผู้ใช้บริการ ด้วยทักษะ ความชำนาญเฉพาะของพนักงานขับรถที่มีทักษะ Assistant ระดับสูง 

นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น 

  • GoSafeguard บริการอำนวยความสะดวกจัดส่งพนักงานขับรถ ณ ที่หมาย ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเกิดอุปสรรคในการเดินทางหรือรถเสียระหว่างทาง 
  • GoEscort บริการอำนวยความสะดวกจัดส่งพนักงานขับรถ ดูแลให้บริการผู้ใช้บริการที่ต้องการความดูแลพิเศษ โดยเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ คนตั้งครรภ์ เด็กเล็ก เป็นต้น

พนักงานขับรถผู้บริหารของ VR Center จะต้องผ่านการอบรมทักษะที่สำคัญเหล่านี้ก่อนให้บริการ เพื่อให้ให้บริการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ รวมถึงต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ดีสมฐานะของผู้บริหาร เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้บริหารและผู้รับบริการทุกคน

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz