Skip to content

‘คนขับรถส่วนตัว’ ควรพัฒนาทักษะตัวเองให้ตอบโจทย์ผู้ว่าจ้าง

ทักษะคนรับรถส่วนตัว พนักงานขับรถผู้บริหาร ที่ควรมี

คนขับรถเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัท องค์กร หรือส่วนบุคคล คนขับรถส่วนตัวสามารถช่วยให้เจ้าของรถสามารถใช้เวลาบนท้องถนนทำกิจกรรมอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเส้นทางและความปลอดภัย รวมถึงยังช่วยอำนวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ และเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจมาเป็นคนขับรถส่วนตัว ทักษะคนขับรถที่สำคัญไม่ได้มีเพียงความสามารถในการขับขี่อย่างปลอดภัยภายใต้กฎหมายการจราจรเท่านั้น แต่ยังมีทักษะอื่นๆ ที่สำคัญอีกมาก ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำทักษะอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ทักษะคนขับรถที่ควรพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ว่าจ้าง

1.ความรู้เรื่องเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

คนขับรถส่วนตัวควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสภาพการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีความหนาแน่นอย่างหนัก คนขับรถที่มีความรู้เรื่องเส้นทางและการจราจรเป็นอย่างดี จะสามารถหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด เส้นทางที่สภาพถนนไม่ดี รวมถึงเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุ ณ ขณะนั้นได้

2.มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีในการนำทาง

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีนำทางมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความแม่นยำมากขึ้น หนึ่งในทักษะที่คนขับรถควรมีคือการใช้เทคโนโลยีการนำทางนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างสูงที่สุด เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และปลอดภัย ซึ่งทักษะที่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยีในการนำทางได้แก่

  • ทักษะการใช้แอปพลิเคชันนำทาง คนขับรถควรใช้แอปพลิเคชันนำทางต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีความเข้าใจฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ รวมถึงข้อมูลและคำแนะนำของแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง
  • ทักษะการอ่านป้ายจราจร ในบางครั้งแอปพลิเคชันนำทางอาจมีความผิดพลาดได้ ดังนั้นการสังเกตป้ายจราจรจึงช่วยลดความผิดพลาดในการเดินทาง รวมถึงหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎจราจรได้อีกด้วย
  • ทักษะการอ่านแผนที่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีนำทางที่ล้ำสมัยและมีความแม่นยำสูง แต่ทักษะการอ่านแผนที่ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนขับรถ ในกรณที่แอปพลิเคชันนำทางผิดพลาด จะได้มีข้อมูลสำรองเพื่อใช้กำหนดเส้นทาง เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างไม่ติดขัด

3.ควรมีทักษะในการสื่อสารอย่างมืออาชีพและเหมาะสม

นอกจากการขับรถแล้ว คนขับรถยังต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าของรถ หรือผู้ใช้บริการ ดังนั้นทักษะการสื่อสารที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งทักษะในการสื่อสารของคนขับรถมืออาชีพ ได้แก่ ทักษะการพูดอย่างสุภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์, ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ เพื่อที่จะได้เข้าใจความต้องการของผู้ว่าจ้างได้อย่างถูกต้อง, และทักษะในการอธิบายข้อมูลต่างๆ ให้เข้าใจง่าย.

4.ทักษะในการดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น

ทักษะในการดูแลเครื่องยนต์เบื้องต้นเป็นสิ่งจำเป็นที่คนขับรถทุกคนควรรู้ เพื่อดูแลรักษาให้รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งความรู้เบื้องต้นที่ควรมี มีดังนี้

  • การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
  • การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น
  • การตรวจสอบน้ำมันเบรก และระบบเบรก 
  • การตรวจสอบสายพานต่างๆ
  • การตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง
  • การตรวจสภาพยางและลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

5.ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คนขับรถส่วนตัวควรมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุเฉพาะหน้าได้อย่างดี เช่น มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของประกันภัย รวมไปถึงสามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์รถยนต์ได้เป็นอย่างดี

6.ทักษะในการเป็นผู้ช่วย ผู้ดูแล ผู้บริหาร

ทักษะคนขับรถสมัยใหม่ ต้องรอบรู้เรื่องต่างๆ และเสริมทักษะเหล่านี้ด้วยเพื่อให้บริการ

1.ต้องเรียนรู้การเตือนเวลานัดหมาย ประมาณเวลาตามนัดได้ ประมาณเวลา ณ. จุดนัดหมายได้อย่างแม่นยำ ไม่ผิดพลาด

2.ต้องเรียนรู้การจัดเก็บสัมภาระที่เกี่ยวกับการทำงาน เช่น กระเป๋าทำงาน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ accessories ต่างๆ และช่วยเตรียมพร้อมให้กับผู้บริหารหรือผู้ใช้บริการ

3.ต้องเรียนรู้จดจำสถานที่และบุคคลต่างๆ ของผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้อาจรวมถึงรายละเอียดวัฒนธรรม ประเพณี มารยาทและข้อจำกัดใหนการติดต่อ

4.ทักษะเพิ่มเติมในการดูแลเด็กเล็ก หรือสัตว์เลี้ยง ของผู้ใช้บริการ กรณีต้องทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มความต้องการใช้คนขับรถจะมีเรื่องของการใช้งานในลักษณะที่กว้างขึ้นใน่แง่ของ assistant

ทักษะต่างๆ เหล่านี้คือทักษะคนขับรถส่วนตัวที่ควรมี นอกเหลือจากประสบการณ์การขับขี่อย่างปลอดภัย ที่ VR Center พนักงานขับรถของเราผ่านการอบรมทักษะที่สามารถขับรถหลากหลายประเภท รวมถึงทักษะเพื่อความปลอดภัยและสง่างามภูมิฐานสมฐานะผู้บริหาร ให้เราได้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz