Skip to content

หนึ่งกลยุทธ์ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจคุณ คล่องตัวขึ้น “Outsourcing”

VR Center Outsourcing

Outsourcing คืออะไร

Outsourcing คือการให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการจัดการในบางเรื่องหรือดูแลบางกระบวนการของธุรกิจชั่วคราว โดยบริษัทจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตงานและมอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทที่รับเหมาเข้ามาทำงานบางส่วนแทน โดยจะเซ็นสัญญาว่าจ้างเป็นรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับที่องค์กรและบริษัท Outsourcing จะตกลงกัน

ทำไมผู้บริหารถึงควรจ้าง “เอาท์ซอร์สซิ่ง”

Outsourcing เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจของผู้บริหาร ซึ่งสามารถใช้ได้กับธุรกิจทั่วไปตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และเป็นกลยุทธ์การจ้างงานที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การใช้บริการ Outsourcing จึงเป็นทางแก้ปัญหาที่หลาย ๆ องค์กรเลือกใช้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของงานที่มีความต้องการพนักงานที่มีทักษะระดับสูงหรือความต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้คือทรัพยากรสำคัญที่บริษัทขาดไม่ได้ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับการจ้างเป็นพนักงานประจำเช่นกัน นอกจากนนี้การจ้างเอาท์ซอร์สซิ่งยังช่วยให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยรวมแล้วประโยชน์ของการจ้าง Outsourcing นั้นคือกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้บริหารลดความเสี่ยงทางธุรกิจ จัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ในระยะเวลาอันสั้นพร้อมทั้งเพิ่มผลตอบแทนให้กิจการได้ในเวลาเดียวกัน

การจ้างงาน Outsourcing อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

  1. การใช้ Outsourcing ต้องพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณ สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานที่ผ่านมา ผลงานที่เคยทำ และใบรับรองต่างๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกบริษัท Outsourcing 
  2. ต้องมีการกำหนดขอบเขตการทำงานและข้อตกลงต่าง ๆ กับบริษัทผู้รับจ้างอย่างชัดเจน เช่น ระบุรายละเอียดการทำงานหรือกระบวนการทำงานที่มอบหมายให้ ระยะเวลาในการทำงาน ค่าใช้จ่าย เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานนั้น ๆ โดยผู้ว่าจ้างควรวางแผนงานอย่างรัดกุม มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้างควรประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการเป็นไปอย่างราบรื่น ตรงตามความคาดหวัง และไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น งานจะได้ลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามเวลาและมีประสิทธิภาพที่น่าพอใจ พร้อมทั้งสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน
  3. ควรติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ Outsourcing อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของธุรกิจ

ผู้บริหารควรใช้ Outsourcing เมื่อไหร่

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งทะยานจนน่าเป็นห่วง จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรเลือกใช้บริการ Outsourcing เพื่อให้ธุรกิจเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีสิ่งให้พิจารณา ดังนี้

  1. มีความจำเป็นต้องลดต้นทุน การจ้าง outsourcing สามารถช่วยตัดค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าประกันสังคม ค่าอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานต่างๆ 
  2. มีความต้องการผู้ที่มีทักษะเข้ามาช่วยจัดการดูแลในงานที่ต้องการความชำนาญพิเศษ หรืองานที่ยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว
  3. มีความต้องการพัฒนา ปรับปรุง หรือปรับผังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดด
  4. มีความต้องการคนมีความต้องการผู้ช่วย สนับสนุนและรองรับเมื่อทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอเมื่อมีทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอ 
  5. มีความต้องการลดภาระงานที่ไม่สำคัญหรือไม่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน เพื่อที่พนักงานประจำจะได้สามารถไปโฟกัสกับงานหลัก งานที่สำคัญหรือกิจกรรมที่สร้างมูลค่า รายได้ ทางธุรกิจ ได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับที่ VR Center เราเป็น Outsourcing ที่ให้บริการพนักงานขับรถส่วนตัวและพนักงานขับรถผู้บริหาร ซึ่งพนักงานขับรถของเราสามารถขับรถได้หลากหลายประเภท อีกทั้งยังผ่านการอบรมทักษะที่สำคัญในการขับรถอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา มีความรู้และเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีนำทางได้อย่างประสิทธิภาพ รวมถึงมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสม สมฐานะของผู้บริหาร เพื่อคงมาตรฐานการให้บริการขับรถอย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและผู้ใช้บริการทุกคน

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz