Skip to content

เคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนสมัครงานคนขับรถ

เคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนสมัครงานคนขับรถ

เตรียมตัวสมัครงานขับรถยังไง ให้ได้งานแน่นอน

การสมัครงานคนขับรถอาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่มีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องเตรียมและดำเนินการเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มโอกาสในการได้รับการว่าจ้าง บทความนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณสมัครงานคนขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เตรียมเอกสาร สำหรับมัครงาน

เตรียมเอกสาร สำหรับสมัครงาน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบขับขี่
 • ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ
 • รูปถ่ายหน้าตรง

2. ศึกษาข้อมูลบริษัท

ศึกษาข้อมูลบริษัท
 • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ประเภทธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานคนขับรถ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ

3. ฝึกฝนการสัมภาษณ์

ฝึกฝนการสัมภาษณ์
 • เตรียมคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับประสบการณ์ ทักษะ เส้นทาง
 • ฝึกฝนการตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติ
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย แสดงบุคลิกที่ดี 

4. เตรียมตัวสำหรับทดสอบและสัมภาษณ์

เตรียมตัวสำหรับทดสอบ
 • ฝึกฝนการขับขี่ตามกฎจราจร
 • เตรียมตัวสำหรับการทดสอบทักษะการขับขี่ (แล้วแต่กรณี)
 • ศึกษาระบบ GPS และเส้นทาง

5. ติดต่อสอบถามผลการสมัครงาน

ติดต่อสอบถามผลการสมัครงาน
 • เพื่อให้ทราบผลการสมัคร
 • เพื่อแสดงถึงความใสใจและทราบถึงข้อผิดพลาดของตัวเองหากไม่ได้งาน 

คำแนะนำเพิ่มเติม

– แสดงความมั่นใจและทักษะการสื่อสารที่ดี
– แสดงความกระตือรือร้นและความสนใจในตำแหน่งงาน
– ตรงต่อเวลาและรักษาคำพูด
– แสดงพฤติกรรมสุภาพเรียบร้อย

ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์

– เล่าประสบการณ์การขับรถของคุณ
– คุณมีทักษะการขับขี่รถประเภทใดบ้าง
– คุณรู้จักระบบ GPS อธิบายถึงระบบนำทางหรือไม่
– คุณจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนอย่างไร
– คุณมีความคาดหวังเกี่ยวกับเงินเดือนอย่างไร

การเตรียมตัวอย่างรอบคอบ แสดงความมั่นใจ และทักษะการสื่อสารที่ดี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการว่าจ้าง
ขอให้คุณโชคดีกับการสมัครงานคนขับรถ

ถ้าคุณกำลังมองหางานขับรถผู้บริหาร งานขับรถส่วนกลาง
ลงทะเบียน : https://forms.office.com/r/RYNdyw0WFt
เบอร์ติดต่อ : 02-672-3200 (เวลาทำการ 8.00-17.00 น.)
ดูบริการของเรา : 
บริการของเรา

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz