Skip to content

เลือกเลขทะเบียนรถมงคล เสริมอำนาจบารมี รับทรัพย์

การเดินทางอย่างปลอดภัยนอกจากความมั่นใจในสมรรถภาพของรถยนต์ ทักษะและประสบการณ์ของผู้ขับรถ ความเชื่อในเรื่องของเลขทะเบียนมงคลนั้นถึงแม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนช่วยเสริมความอุ่นใจให้กับการเดินทางได้อีกระดับหนึ่ง ในความเชื่อของศาสตร์ตัวเลข ตัวเลขนั้นมีความหมายแฝงอยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านโชคลาภ อำนาจบารมี ความรัก สุขภาพ ฯลฯ ดังนั้น การเลือกเลขทะเบียนรถมงคลจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

วิธีคำนวณเลขทะเบียนรถ

วิธีคำนวณเลขทะเบียนรถมงคลสามารถทำได้โดยนำเลขทะเบียนรถทั้ง 4 หลักมาบวกรวมกันให้ได้เลข 1 หลัก เช่น หมายเลขทะเบียน 1680 ให้นำ 1+6+8+0 = 15 จากนั้นนำ 1+5 = 6 จากนั้นจึงดูความหมายของเลข 6 ซึ่งเลขต่าง ๆ ก็จะมีความหมายตามนี้

ผลรวมเลข 1

ส่งเสริมด้านอำนาจ วาสนา บารมี ความเป็นผู้นำ และความสำเร็จ เหมาะกับหัวหน้างาน เจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ ข้าราชการ

ผลรวมเลข 2

ส่งเสริมด้านความรัก ความเมตตา การเงิน โชคลาภ และความสำเร็จ เหมาะกับงานด้านบริการ การเงิน ค้าขาย ธุรกิจ

ผลรวมเลข 3

ส่งเสริมด้านการค้าขาย การลงทุน ความสามัคคี โชคลาภ มีพลังในการทำงาน เหมาะกับงานข้าราชการ หรืองานในเครื่องแบบ

ผลรวมเลข 4

ส่งเสริมด้านการเจรจา ความมั่นคง ปลอดภัย มีชื่อเสียงและความสำเร็จ เหมาะกับงานด้านการเจรจาติดต่อสื่อสาร

ผลรวมเลข 5

ส่งเสริมด้านการเดินทางปลอดภัย ผู้คนเกรงใจ มีความน่าเชื่อถือ เสริมปัญญา โชคลาภ และความสำเร็จ เหมาะกับทุกอาชีพ โดยเฉพาะผู้พิพากษา หมอ พยาบาล ครู

ผลรวมเลข 6

ส่งเสริมด้านเงินทอง โชคลาภ แคล้วคลาด มีคนอุปถัมภ์ สมหวังทุกเรื่อง เหมาะกับคนทำงานวงการบันเทิง

ผลรวมเลข 7

ส่งเสริมด้านการศึกษา ปัญญา และความอดทน เหมาะกับอาชีพการเกษตร ขนส่ง

ผลรวมเลข 8

ส่งเสริมด้านมหามงคล โชคลาภ และความสำเร็จ ร่ำรวย มั่งมี มีคนยกย่อง เหมาะกับอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตราย

ผลรวมเลข 9

ส่งเสริมด้านก้าวหน้า โชคลาภ และความสำเร็จ แคล้วคลาดปลอดภัย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เหมาะกับทุกอาชีพ

ตัวเลขมงคลสำหรับผู้บริหาร

1, 8, 9 คือเลขมงคลที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ ช่วยส่งเสริมในด้านอำนาจวาสนา บารมี โชคลาภ ความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจ

เลือกทะเบียนรถมงคลแล้วก็ต้องขับขี่ปลอดภัย

การเลือกเลขทะเบียนรถมงคลนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยก็ยังเป็นการปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ขับรถประมาทหวาดเสียว เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้แต่คนที่ขับรถระมัดระวังแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นผู้ขับรถจึงควรมีความพร้อมทั้งทักษะการขับรถ ประสบการณ์และสมรรถนะทางร่างกายที่พร้อมขับรถ โดยจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

ทำไมผู้บริหารถึงควรมีพนักงานขับรถส่วนตัว

เนื่องจากผู้บริหารมักมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากมาย อีกทั้งยังต้องเดินทางอยู่เสมอ จนอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าเกินกว่าจะขับรถด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นพนักงานขับรถส่วนตัวของผู้บริหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยดูแลความปลอดภัยให้ผู้บริหารสามารถเดินทางปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสวัสดิภาพ นอกจากนี้คนขับรถยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้บริหารได้อีกด้วย 

ซึ่ง VR Center ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานขับรถที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารได้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหารและสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการจัดหารพนักงานขับรถของเรา

LINE OFFICIAL

Request service Please Click : (Link to Line Official)

ร่วมงานกับ วี อาร์ฯ

vr-center.biz